تاریخچه عكاسی

لغت عكاسی معادل واژه انگلیسی photography وبرگرفته از دو كلمه یونانی photos به معنی نور وGraphos به معنی نوشتن است.یعنی نوشتن با نور همانطوری كه در عكاسی نور اجسام بر سطحی به نور تاثیر گذاشته و باعث خلق تصویر می شود....

 

 

joseph Nicephore Niepce-مخترع دوربین عکاسی-ژوزف نیسفور نیپسفن آوری عكاسی حاصل تلاش 200 ساله اخیر بشراست. نخستین باریك دانشمند

فرانسوی به نام ژوزف نیسفور نیپس(joseph Nicephore Niepce)در سال 1822 موفق

به ثبت اولین عكس تاریخ شد.


او با قرار دادن یك صفحه فلزی قیر اندود در یك جعبه تاریك از جلوی
پنجره تصویر پشت

بام را ثبت كرد در آن زمان صفحه عكس به مدت 8ساعت تحت تابش نور آفتاب قرار

داشت.در سال 1840 م یك انگلیسی به نام تالبوت ((fox Talbot با اختراع صفحات نگاتیو كه می شد از روی

آن بارها تصویر پوزیتیو چاپ كرد.گام بزرگی در پیشرفت عكاسی برداشت. این اختراع هنوز پایه واساس

فیلمهای عكاسی جدید است.

 

اولین عکس تاریخ که توسط دانشمند فرانسوی به نام ژوزف نیسفور نیپس(joseph Nicephore Niepce)در سال 1822  ثبت شد.

 
 


 
 

 

 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1389    | توسط: میلاد م    | طبقه بندی: هنر،     |
نظرات()